Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Husen och platsen

Husen sett från Bråviken Geometrisk Charta Öfwer Torvet Lilla Hammaren Anno 1700 Torpet Lilla Hammaren ligger intill Bråviken 15 km från Norrköping. En karta från år 1700 är det äldsta spåret av bebyggelse på platsen där det idag ligger två timmrade hus. Det äldre med liggande timmer samt rödfärgad stående panel. Det andra huset har stående timmer och en reveterad och vitkalkad fasad. Ett fotografi från 1901 avslöjar att husen sett i stort sett likadana ut sedan dess. En chansning är att det vita huset är uppfört 1873, det årtal som står angivit på vägguret och byrån som stod kvar i vardagsrummet.

Det vita huset har tidigare haft ett falsat plåttak, vilket kan urskiljas på fotografiet från 1901. Rester av taket har också återfunnits under tegelpannor och underlagspapp. På 1970-talet gjordes den största synliga renoveringen av det vita huset. De spontade fönstrena byttes mot något mindre kopplade fönster och de flesta innerväggar reglades och isolerades med 45mm mineralullsisolering. I ett av rummen lämnades dock ett ursprungsfönster och innerväggarna är här klädda med tretex.

Utsikt på vintern och röda huset Det röda huset klarade sig bättre undan 1970-talets isoleringshysteri. Här är enbart ett fönster på nedervåningen utbytt mot kopplade fönster. Resterande fönster härrör troligtvis från början av 1800-talet med tanke på utseendet på spröjs och beslag. En gissning är att en stor del av innersidan renoverades i början på 1900-talet. Detta med tanke på golv, järnspis och den tidens förmögne ägare.Människorna

Lilla Hammaren anno 1901 Flygfoto från 1956. Hitta och köp ert flygfoto på www.aerobilder.se. På kartan från år 1700 kan vi se att den förste person vi känner till som bodde på torpet Lilla Hammaren hette Erik Hansson. Genom diverse släktforskningssidor på Internet kan vi följa en rad personer som bott eller tjänstgjort på Lilla Hammaren eller dess närhet.

 • Erik Hansson, [????-????]
  Torpare vid Lilla Hammaren år 1700 enligt kartan från samma år.


 • Kerstin Eriksdotter, [1699-1755] Källa
  Bosatt i Stora Hammaren
 • Olof Eriksson, [1701-1768] Källa
  Bosatt i Hammaren


 • Hans Olofsson, [1743-1820] Källa
  Bosatt 1778-1788 i Hammaren
  Bosatt 1790-1808 som torpare i Hammaren
  Bosatt 1808-1813 som torpare i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1813-1820 som inhyses i Fiskarstugan
 • Sara Katarina Olofsdotter Skefholm, [1763-1827] Källa
  Bosatt 1787-1788 i Hammaren
  Bosatt 1790-1808 i Hammaren
  Bosatt 1808-1813 i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1813-1827 i Fiskarstugan i Björnsnäs


 • Anna Hansdotter, [1794-1845] Källa
  Bosatt 1794-1808 i Hammaren
  Bosatt 1808-1813 i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1813-1827 i Fiskarstugan i Björnsnäs
 • Nikolaus Eriksson, [1786-1848] Källa
  Bosatt 1805-1808 som dräng i Hammaren
  Bosatt 1808 som dräng i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1813-1827 som först dräng sedan torpare i Fiskarstugan


 • Erik Nilsson, [1825-1874] Källa
  Bosatt 1825-1827 i Fiskarstugan i Björnsnäs
  Bosatt 1841-1847 som tjänstegosse och dräng i Lilla Hammaren i Björnsnäs
  Bosatt 1856-1857 i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1857-1869 som daglönare sedan torpare i Lilla Hammaren
  Bosatt 1869-1874 som fiskare i Fiskarstugan
 • Anna Charlotta Gran, [1831-1876] Källa
  Bosatt 1856-1857 i Fiskarstugan i Hammaren
  Bosatt 1857-1869 i Lilla Hammaren
  Bosatt 1869-1875 i Fiskarstugan


 • Maria Kristina Eriksdotter, [1858-1942] Källa
  Bosatt 1858-1869 i Lilla Hammaren
  Bosatt 1869-1874 i Fiskarstugan


 • Prins Carl hertig av Västergötland, [1861-1951]
  Köpte Fridhem (Gropkärren) 1909.
  Något år senare även intilliggande Lilla Hammaren.


 • Östergötlands landsting
  Ägare under åren 1953-1970.


 • Sven & Greta Bohman
  Ägare under åren 1970-1998, nyttjat som fritidshus.


 • Arne & Birgit Berg
  Hyr röda huset som fritidsbostad under åren 195X-2006.


 • Sven & Greta Bohmans barnbarn
  Ägare under åren 1998-2011, nyttjat som fritidshus.


 • Lars-Ove Johansson & Johanna Nilsson
  Förvärvat 2011 som bostadshus.
  • Källa

Namn Kommentar Skicka