Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Upptagning av bjälklag

Gammal blindbotten med lera Frilagd krypgrund Sommarens utan uns av tvivel mest utdragna jobb var upptagningen av golv och bjälklag i vardagsrummet. Ganska snart stod det klart att det misshandlade golvet stod utan räddning. Under senare år har golvet obarmhärtigt slipats, lackats och fogats (!) till den grad att bara trägnagarna trivts där. Plankorna ligger nu på loftet i väntan på att hyvlas upp till något annat ändamål.

Ett dussin byggsäckar fylldes med sågspån och kalkrester från bjälklaget och ställdes i röda husets kök till dess återfyllnad påbörjas. Gissar att en och annan av de 20-talet svenska och amerikanska Lilla Hammaren-ättlingar som dagarna därpå var på besök funderade vad alla sopsäckar gjorde i köket.

Sedan lerkliningen avlägsnats kunde vi konstatera att blindbotten inte alls var i så dåligt skick som befarat. Till skillnad från torpargrunden under kontoret och badrummet så var här utrymmet väl tilltaget, vilket måhända spelat roll både vad gäller blindbottens beskaffenhet och golvdraget.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka