Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Tomt rum

Nedrivna tapeter och förlorad historia Rökgångar täckta med otäck cementbruk Efter fem släpkärror med våtrumstapeter, gips, reglar och minerallullsisolering är nu äntligen rummet på ovanvåningen tömt. Råsponten i taket ser lika frisk ut som den gjorde på utsidan. På sina ställen finns som väntat tecken på tidigare läckage men inget som orsakat någon större skada. Tak och väggar var isolerade med fem cm minerallull. Taket hade reglats upp utanpå takstolsbjälkarna vilket innebar en luftspalt på hela 15 cm. Allt inklätt med gipsskivor med plastad baksida.

Jämfört med nedervåningen har de gått mindre varsamt fram i detta rum under 70-talets renoveringar. Samtliga lager med tapeter har rivits ner och flera decenniers historia gick därmed förlorad. Delar av skurgolvet saknas och rökgångarna i murstocken har fyllts igen med cementbaserat bruk.

Innertak rivs med fördel på kallare årstider Oputsad murstock Planen är att isolera med 10 cm linullsisolering mellan takstolsbjälkarna vilket ger cirka 5 cm kvar till en luftspalt uppbyggd med masonit. Eventuellt blir det ytterligare ett 5 cm lager isolering utanpå bjälkarna. Då gips ej är välkommet kommer vi använda någon form av
panel eller finsågad råspont som innertak. Ytterväggen kommer vi dreva med mer linullsisolering men i övrigt lämna oisolerad, likaså kattvindarna som återställs till tidigare storlek. Murstocken skall befrias från cementbruket och putsas hela vägen upp för att göra sotaren extra glad och därmed ha överseende med bjälkarna som ligger mot den.

Therés

Vad trevligt. Har ni kommit överens om hur ni ska använda rummet?

Gustav Karlsson Rask

Vad ni sliter...


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka