Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Reglat för lera

Ny blindbotten och bjälklag Elden var lös För var gång vi jobbat med lera stiger vår beundran för detta byggmaterial än mer. Den tidigare lerkliningen togs upp, återanvändes och drygades ut med lite mer lera från diket i närheten. Ny blindbotten lades in samt nya bjälkar mellan murstockarna, där detta saknades tidigare.

Då lera behöver tid på sig att torka väntar minst en veckas behövlig semester från köksrenoveringen. Ett faktum som gör jobbet med lera än roligare och lättare.

En av bärlinorna visade spår från att elden någon gång gått lös i huset. Tack å lov för den piga eller dräng som uppenbart lyckades hindra den från att sprida sig. Detta får mig att fundera på vilka merjobb en släckning med vatten i ett golv isolerat med mineralull skulle ge. Att mineralullen ej brinner som spån ger förvisso mer tid för att släcka, men därefter...
Mera lera!


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka