Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

På taket alltjämt

Ny papp och läkt Zinkgröna vindskivor En fjärdedel av taket är nu omlagt. De återstående tre fjärdedelarna väntas gå något snabbare då jag nu vet vad som behöver göras och hur. Den knepigaste biten var nog att lägga pappen på den branta delen av taket (>45°). Istället för att balansera på temporär läkt och hänga i rep tänker jag nästa gång prova helt tvärtom, börja uppifrån och stå tryggt på den gamla läkten.

Den största överraskningen får väl sägas vara att det inte alls låg ett gammalt plåttak under pappen som tidigare misstänkts. Istället låg det ett papptak ovanpå trekantslister för att imitera ett plåttak.

I samband med takomläggningen kommer vi återställa vindskivornas tidigare zinkgröna färg. Den bruna kom troligtvis med renoveringarna och fönsterbytena på 70-talet.

Pehr Lindh

Ser riktigt välgjort och snyggt ut med de gamla pannorna.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka