Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Nylagt grangolv

Uppsalning av golvplank Fris och golvlucka Det tidigare trägolvet i vardagsrummet ligger upplagt på loftet i väntan på att sorteras och hyvlas till något användbart. Efter de senaste årtiondens ovarsamma behandlingar i form av slipning, lackering och fogning så fick det ge plats för ett nytt trägolv av kilformade granplank. De nya golvbrädorna hämtades en blåsig eftermiddag hos LGB Timmerhus i Motala. Sedan tidigare har vi provat att både lägga tillbaka ett upptaget golv, samt sågat, hyvlat upp och lagt ett begagnat golv. Att lägga ett nytt golv visade sig snart vara det enklare av dessa alternativ. Nackdelen kan kanske vara att det återstår många år av såpskurning innan det får samma yta och nyans som det återlagda golvet i kontoret.

Det kämpigaste momentet var utan tvekan att slå ihop brädorna. Med en närmast mikrometerprecision mellan spont och not fick man vara extremt noga med att ej få in sågspån eller skräp mellan. När det väl gott ihop blev springan dock obefintlig. Ett tips till framtida golvläggning är att skyffla undan sågspån innan läggning av en golvbräda för att sedan skyffla tillbaka det när den väl lagts på plats.

Under tröskeln till pardörren saknades isolering och vindskydd mot verandans golv. Möjligtvis och förhoppningsvis kan detta förklara det golvdrag vi känt i vardagsrummet. Springorna sattes igen och drevades med linullsisolering.

Då golvet redan legat på tork hos LGB Timmerhus kunde vi direkt efter läggning spika fast golvet. 5" klippspik med synliga skallar användes till den större delen, medan återanvändna klippspik med hopslagen skalle användes vid frisen.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka