Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Konsten att ta upp ett golv

Golvet lättar i köket 1) Gör rent spont och hitta spikarna Under de senaste dagarna har golvbrädorna i köket tagits upp. Som väntat hade en del fack mellan bärlinorna fallit ner i grunden med ett oundvikligt golvdrag som följd. Vid diskbänken var det öppet in från sidan i isoleringen, vilket gör isoleringen mer eller mindre meningslös.

I mången byggnadsvårdslitteratur beskrivs upptagningen av golv i korta ordalag som "ta upp golvet, det kan sedan läggas tillbaka". I verkligheten krävs en hel del tålamod och noggrannhet för att få upp golvplanken i ett skick som ej kräver att ny not och eventuellt spont görs.

För att öka era chanser till ett gott resultat kan jag dela med mig av några surt förvärvade råd och tips. Samtliga golv jag tagit upp har varit spikade dolt. De med not och lös fjäder har varit spikade i ena noten. De med både spont och not har varit spikade i sponten. Skillnaden i upptagning är inte så stor, men jag vill ändå påstå att spikning i sponten är något enklare att hantera.
God grund för drag 2) Ömsom bänd, ömsom trampa neråt-framåt
Börja med att identifiera från vilket håll golvet har lagts. Den sista brädan som lades ner är antingen lös eller spikad uppifrån. Den är troligtvis även smalare än övriga då den anpassats för att passa in vid väggen. Använd en spikutdragare för att få upp spiken och bänd sedan upp plankan. Får du ej in kofoten under eller vid sidan av brädan kan du försöka med att skruva i ett par kraftiga skruvar att få grepp om med kofoten.

När första golvbrädan är uppe, gör rent spont eller not och se var det är spikat. Rengöringen hjälper dig även att hålla koll på om spiken sedan följer med upp eller om den åker in i trät med risk för att spont eller not spricker. För att minska risken för sprickor ytterligare kan området runt spikskallarna fuktas. Ytlig fukt kommer ej hjälpa utan den måste ges gott om tid att dra in.

Vid bändning är det viktigt att ej förhasta sig utan att bända i små steg. Bänd något vid alla spikar, att ta en spik åt gången är dömt att misslyckas. När brädan rest sig något går du över till att ömsom bända uppåt med kofoten och ömsom trycka neråt-framåt med foten. De snett islagna spikarna kommer då att krypa ur utan att du behöver lyfta brädan så högt att noten eller bakomvarande brädas spont går sönder.

Slutligen, ge ej upp om det spricker. En del brädor kommer spricka. Om du redan tidigt ser att det kommer spricka se om du kan komma åt att såga av spikarna med ex en tigersåg. Visst är det roligt att kunna återanvända även spiken, men ifall det sker på bekostnad av ett sprucket golv är det ej värt det. Bor du som oss i ett hus från sena 1800-talet och golven är spikade dolt, så rör det sig dessutom mer troligt om klippspik än om handsmidd spik.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka