Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Kompletterar innerfönster

Redo för pluggning efter påbyggnad av lister och nya sammanfogningar Resultat efter första målningen Sommarens slutprov bestod i tillverkning av en saknad innerbåge. Trots idogt sökande i kattvindar och vrår efter röda husets alla innerbågar kunde inte övre sovrummets högra båge återfinnas. Så hur svårt kan det va att göra en egen?

Någon matchande profilhyvel kunde ej identiferas i den växande samlingen hyvlar. Istället blev det en tur till Nostalgiladan där en något större båge med näst intill identisk profil fyndades.

Då den inhandlade bågens lister var något smalare än den kvarvarande vänstra innerbågens byggdes de först på med 1-2cm. Det extremt tätvuxna virket från delar av pärlspontspanelen som tidigare under sommaren tagits ner i vita husets kök kom här väl till pass. Därefter kapades listerna till i rätt storlek och nya sammanfogningar gjordes utifrån de gamla som mall.

Delarna sattes i spänn för att sedan pluggas ihop med träplugg. Till detta moment användes som sig bör inget lim. Detta då bågen med enkelhet skall kunna tas isär i framtiden för eventuella reparationer. Efter en första målning skars glas från den inhandlade bågen till i rätt storlek och fästes med stift och linoljekitt.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka