Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Kilsågat och handhyvlat golv

Handhyvlade golvplank Vägg mot kattvind I somras hämtades ett stor antal kilsågade golvplank från en gård utanför Säter i Dalarna. Dessa ligger efter många timmar jobb nu i nya rummet på ovanvåningen. Med cirkelsåg togs dåliga delar samt gammal spont och not bort. Därefter handhyvlades planken. De värsta delarna togs med en handelhyvel från Jula för att sedan hyvlas med en kort rubank no 5 för en finare yta.

Den ursprungliga tanken var att fräsa ur ny not med hjälp av en handöverfräs och såga till lösa fjädrar. Efter en del övervägande så nöjde vi oss med att enbart plugga planken, en inte helt ovanlig metod förr. Eftersom golvet ligger på ovanvåningen bör inte golvdrag bli något problem. Under golvet ligger ett väl packat lager med kutterspån från Granngården, sågspån och kalk mot mössen.

Då plankens tjocklek var minst sagt varierande krävdes en hel del uppsalning innan en jämn nivå uppnåddes. Till en början har golvet skruvats ovanifrån. Om några månader när vi sett hur golvet rör sig kommer skruvarna bytas mot spik från från den växande samligen av klippspik och handsmidd spik.

Sten Andersson

Ser riktigt bra ut, önskar jag kunde hyvla lika fint.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka