Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Isolering av hönshus

Nytt fönster och isolering Gjutning av hönshusgolv Röda husets gamla dass och uthus har under sommaren fått se sig förvandlas till ett blivande hönshus. Johanna instruerades i det glamorösa hantverket betonggjutning och kunde sedan med lätt hand blanda till betong och gjuta golv på den halva som tidigare saknat detta. Resultatet lät sig inte vänta, en välförtjänt träningsvärk i överarmarna.

Taket isolerades med 10 cm linullsisolering och väggarna med 5 cm. Varför ska hönsen utsättas för gullfiber och diffusionstäta skikt när när vi själva gör allt för att bli av med detsamma? Isoleringen göres givetvis för värmens skull, men kanske framförallt för att dämpa ljudet från den annalkande tuppen, Asabjörn.

Väggarna kläs med stående råspont som senare skall målas med kalkfärg för att hålla ohyra borta. Två bättre begagnade fönster sätts in i hönshuset sedan de fått lika varsam behandling som några av röda husets fönster fått under sommaren.

I väntan på färdigställande av väggar och hönsgård gör sig beslutsångesten i rasfrågan sig mer påtaglig. Att det skall vara en svensk lantras råder ingalunda några tvivel om. Men skall vi välja ras efter storlek, värpningsvillighet eller efter lokal förankring?

Therés

Ska ni vara med i genbanken? Annars kan det vara svårt att få köpa vissa raser, en del vill inte sälja utanför genbanken.Jag tycker att Kindahönsen verkar mysiga, fast vi ska i första hand försöka på tag på Öländsk dvärg.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka