Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Hästmyror åt skogen

Angripet efter fuktskada Näst intill genomgående En otrevlig överraskning uppdagades förra sommaren då vi tog bort mineralullsisoleringen vid köksfönstret. Ett hästmyreangrepp hade gjort timmret under fönstret skört som papper. Mineralullen visade spår på mögel och fuktskador. Timmret var dock inte märkbart fuktigt vid tillfället så gissningsvis rörde det sig om att fukt tidigare kommit in via fönstret och fönsterblecket.

Mest för sakens skull tog jag kontakt med försäkringsbolaget som skickade en kille. Som väntat täckte inte hemförsäkringen skadan då hästmyror ej angriper friskt virke och försäkringen ej omfattar angrepp på fuktskadat virke.

Gudskelov har vi köpt huset med friskrivningsklausul varför vi kan fokusera på att själva lösa problemet och ej lasta det på tidigare ägare, vilket annars verkar vara gängse tillvägagångssätt idag. Sveriges regler angående dolda fel är uppåt väggarna om ni frågar mig. Skulle jag någonsin sälja en fastighet skulle det bli med friskrivningsklausul. Därtill skulle jag försöka sälja till någon som kan ta hand om huset på egen hand. Allt annat vore förrödande för husets framtid.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka