Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Grundligt utgrävd köksgrund

Grund att gräva ur Återfylld köksgrund Med undantag från verandans grund är köket det sista rummets grund att grävas ur. I likhet med salens, hallens och kontorets/badrummets grunder så avlägsnas först allt organiskt material ner till berggrunden. Alla sprickor och skrymslen sopas rena innan ojämnheter slutligen fylls igen med tvättad makadam. Målet är en helt steril stenöken, inte olik den många idag verkar eftersträva i sina trädgårdar.

Kökets grund visade sig bjuda på några oväntade överaskningar. Mellan husets båda murstockar saknades bärlinor helt. Istället var utrymmet helt uppfyllt med sten, grus och sand. Spekulationerna i om varför man valt att göra så har hittills landat i att det en gång har stått ett större spiskomplex där innan vedspisen sattes in.
Rensopad köksgrund
För vår del innebar det betydligt mer grävande än väntat. För att ge plats åt avlopp och vattenledningar var även en hel del större stenblock tvungna att flyttas. Efter två veckors slit står allt klart inför nästa moment i köksrenoveringen. Avlopp, urinavlopp, vattenledningar, uppregling, blindbotten, lerklining, sågspån, golv, ...


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka