Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Genomtänkta detaljer

Nyttigt avstånd mellan vindskiva och takbjälkar Vackert girade hörn Den vanligaste kommentaren och frågan jag fått under takläggningen har varit varför jag lämnat ett utrymme mellan takbjälkarna och vindskivorna/takfotsbrädorna. Det enkla svaret har varit att så såg det ut tidigare.

Gissar att den troligaste anledningen är att eventuell fukt från de skyddande vindskivorna ej skall kunna gå direkt vidare in i takbjälkarnas ändträ. En annan tanke är att det är en förberedelse för att underlätta framtida renoveringar. Istället för att byta ut hela yttre brädorna på undertaket så sågar man av de yttre skadade kanterna. Har försökt hitta andra hus med liknande takutsprång, men förjäves.

En annan detalj som underlättat omläggningen av taket har varit takbjälkarna vid takutsprånget vid gavlarna. Genom att undvika ändträ längst ut på undertaket har det räckt att byta ut den yttersta brädan.

Den verkliga frågan borde egentligen vara varför bygger inte alla så här idag?

Ulrika Svensson

Mycket intressant inlägg. Har aldrig tänkt på om det brukar finnas ett avstånd mellan vindskiva och takbjälke. Teorin med att ett avstånd skulle förhindra fuktvandring verkar trolig tycker jag.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka