Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Genomföringar och fundament

Fundament förberett för gjutning Urinavlopp och avlopp till ovanvåningen Efter en hel del pusslande kunde golvplanken läggas tillbaka. Dåliga delar sorterades ut och ersattes med liknande plank uppsågat och hyvlat av det tidigare vardagsrumsgolvet. Den uppmärksamme kan se att de ersatta delarna är av furu medan resten av golvet är av gran. Frisen runt eldstadsplanet är ett exempel. Genom att i första hand placera de ersatta delarna under köksskåp blev det än mindre uppenbart.

Vid vedspisen kommer ett eldstadsplan gjutas i betong. Vid den andra murstocken gjöts en klack med kalkbruk för att få det väl skyddat mot möss som annars haft denna väg som huvudentré.

Vid genomföringarna av avloppsrör och vattenledningar tätades extra noga med lera. Fogskum och andra nutida produkter kan med fördel lämnas kvar på butikshyllorna.
Tätat med kalkbruk vid andra murstocken Bra tätt med lera under diskbänk
Anledningen till att det finns två indragna vattenledningar är att vi sedan en tid tar vatten från två olika källor. Dricksvatten tas från sjön Skiren medan tvätt och toalettvatten tas från en grävd brunn de månader om året då grannarna på Villa Fridhem tar sig rätten att lägga beslag på huvuddelen av Skirenvattnet.
Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka