Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Fel bruk i bakkant

Nytt lerbruk i bakkant Tätad i överkant än en gång Till stor förskräckelse upptäcktes cementbruk i mellanrummet mellan murstock och kakelugn. Som tur var visade det sig enbart vara ett drygt 4 cm tjockt lager innan lera och svick tog vid. Betongen knackades försiktigt bort och ersattes med sand och lera direkt från Bråviken. Somliga menar att strandsand har en för rund form för att fungera i lerbruk, ett påstående som denna ypperliga sats talar emot. Sanden silades först genom en sil med 2-3 mm maskor innan den blandandes med leran.

Passade även på att plocka ner en bit av övre raden för att än en gång komma åt att täta kakelugnen i överkant. Vid senaste gången användes ett alltför fett lerbruk som nu visade tydliga torrsprickor. Kalkputsen på skorstensmuren på båda sidor om kakelugnen sågs även över.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka