Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Ett släp kommer lastat

Kök på släp Kök på gym För drygt två veckor sedan lovade jag mer eller mindre mig själv att aldrig mer befatta mig med platsbyggda kök. Ändå står nu ett platsbyggt 50-talskök på Getå Gym i väntan på att få pryda det vita husets hjärta.

Önskan om modulbyggda plana 60-talsskåp fick stå åt sidan för den andra häftens kärleksförklaring till de sneda 50-talsskåpen. Till den förbiseddes försvar bör dock nämnas det begränsade utbudet på Blocket. Inte mindre än tre kök med sneda överskåp inom rimligt avstånd mot endast ett med plana dylika, ehuru alltför litet för vårt behov.

Valet att plocka ner ett kök själva för en mindre penning eller att köpa ett dyrare nedplockat föll slutligen på det senare. Beslutet tog oss på en resa till Skattegårdens Handelshus i Ödeshög. I en container stod ett hopaplock inte olikt det vi själva nyligen plockat ner. Efter sedvanligt västgötskt prutande lastades alltsammans på ett släp och vi for åter hem.

Väl hemma bereddes plats på gymmet och köpet inspekterades. Spikar drogs ur, skevheter rätades upp och pessimistens och det första ögonkastets tvivel byttes mot optimistens "det går nog bra".


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka