Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Dags att pappa

Bitumenbelagd vindpapp mot timmret Linullsisolering och ny pärlspont Pappning inför isolering är ett ständigt dilemma. Den bitumenbelagda vindpappen vi använt hittills känns som långt ifrån ett naturligt eller ursprungligt material. Trots det är det svårt att hitta vettig information om alternativ till papp att sätta bakom isoleringen mot timret. Isolinas egna nätförstärkta papp är orimligt dyr och kanske främst avsedd att sättas på andra sidan ut mot rummet. Om tunnare golvskyddspapp hade fungerat och fyllt samma funktion är ovisst. Lumppapp och oplastad mjölkpapp, samma som vi använt vid pappspänning, var andra alternativ vi övervägt. Till slut föll vi ändå tillbaka till samma val som tidigare, den bitumenbelagda vindpappen.

På insidan hoppar vi denna gång över papp i förhoppningen att den målade pärlspontspanelen räcker. Risken kan enligt byggnadsfysiken vara att vi får ett för ångtätt skikt på utsidan jämfört med insidan vilket kan leda till att kondens uppstår när varm inomhusluft möter den kalla sidan. Att vi endast isolerar med 50 mm minskar denna risk dock då temperaturskillnaderna blir mindre.

Osäkerheten om hur det fungerar verkar fortfarande vara lika stor som åsiktsskillnaderna mellan de som förespråkar mineralull/glasull och de som föredrar linull/cellulosa. Jag kommer dock fortsatt sova gott om natten. Om några år kanske vi tar en titt bakom isoleringen och ser hur det blev.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka