Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Byte av blindbotten

Ny blindbotten och utgrävd krypgrund Lerklining med återanvänd lera Sedan bjälklaget i vardagsrummet tagits bort grävdes grunden ur ned till bergrunden och allt organiskt material avlägsnades. Mössen har haft fullt upp de senaste decennierna då flera skrymslen täckts med gullfiber. Har ni inte fått nog med anledningar till att välja annat isoleringsmaterial så hade den härligt torra känslan av mössens gullfiber i era lungor gett er ännu en.

Någon plast lades inte heller denna gång på marken trots besiktningsmännens uppenbara vurm för detta. Att som så ofta kalla plasten för åldersbeständig känns helt ovidkommande när man en gång sett mössens förmåga att dra nytta av just delar av plast. Dessutom eller kanske framförallt så har huset klarat sig i minst 150 år utan detta främmande material.

En ny blindbotten av råspont lades in och den upptagna leran blandades till för att ännu några 100 år få ligga som skydd mot golvdrag och gnagare. En bit av golvet förbereddes för att fungera som inspektionslucka, något som saknats tidigare. Under några veckors tid skall nu leran ligga och torka till innan sågspån och ett nytt golv läggs in.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka