Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Brunnsringar och vattenproblem

Flyttad och tätad brunnsring Säkrare brunnslock Sedan prins Carls dagar har de boende på Lilla Hammaren, Gropekärr och intilligande fastigheter tagit vatten från sjön Skiren. Efter år med ökande förbrukning och eftersatt underhåll räckte dock ej trycket från häverten och självfallet att tillgodose de SPA-sugna sommargästerna på Villa Fridhem med vatten. Konsekvensen av detta innebar att även boende i området drabbades.

För att fortsatt kunna använda vattentoaletten samt vattna grönsakslanden togs ett krafttag på den grävda brunnen som tidigare nyttjats av människorna på Lilla Hammaren. Brunnen tömdes på vatten och ett halvmeter tjockt lager med lera, grenar och stenar togs upp. Den övre ringen som rubbats ur sitt läge pga rötter från intilliggande träd kunde flyttas på plats sedan det grävts upp runt brunnen. De två övre skarvarna mellan brunnsringarna tätades med cementbruk.


Fler inlägg

Kompletterar innerfönster...
Putsar på fasaden...
Revertera mera...
Dags att pappa...
Detta med drevning...
Pliggar upp igen...
En bit av husets själ...
Timmern är inne...
Gör ej om, gör rätt, gör som förr...
Puts å stos...
Bänkskivebeslut...
Hästmyror åt skogen...
Andra gången gillt...
Rationell byggnadsvård...
Genomföringar och fundament...
Återfyllnad av bjälklag...
Reglat för lera...
Ut med skiten...
Grundligt utgrävd köksgrund...
Ett släp kommer lastat...
Lappar och lagar fönsterbågar...
Konsten att ta upp ett golv...
Platsbyggt kök...
Skriver om historien...
Förbjuden kärlek...
Hönsen flyttar in...
Risgärdsgård runt odlingarna...
Från dass till hönshus...
Varde vardagsrum...
Spännpapp över igensatt dörr...
Fel bruk i bakkant...
Nylagt grangolv...
Första honungsskörden...
Isolering av hönshus...
Byte av blindbotten...
Upptagning av bjälklag...
Bina flyttar in...
Drömmen om en gammal trapp...
Brunnsringar och vattenproblem...
Ut med det nya tillbaks med det gamla...
Jugendlister och fulel...
Linoljevaxat eldstadsplan och nytt sovrum...
Kilsågat och handhyvlat golv...
Lerklinad blindbotten...
Schabloner på kontoret...
Tomt rum...
Rivning av gamla badrummet...
Buskliens revansch...
Nymålade fönster och omlagt tak...
Genomtänkta detaljer...
Förbättrad takfot...
Börja ovanifrån...
På taket alltjämt...
Bästa ställningen i sommar...
Bort med regnet...
Nyheter på Getå Gym...
Värmen i torpet...
Kontor och handhyvlat...
Linullsisolering och kommentarer...
Getå Gym...
Nyår på torpet...
Det går framåt...

Namn Kommentar Skicka