Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Biblioteket på Torpet Lilla Hammaren

På denna sida kan ni ta del av ett urval av böckerna på bilioteket på Torpet Lilla Hammaren. Saknar ni någon bok i listan som borde recenseras så får ni gärna kontakt oss.

Schabloner med traditioner

Framsida Baksida Boken tar upp schablonmålning med limfärg, äggoljetempera och linoljefärg på såväl väggar, tak, golv och möbler. En rad exempel från hembyggdsgårdar, slott och andra äldre hus visas med tillhörande schablonmönster att kopiera.

Lena Nessle
1996
48 sidorMåla där hemma - En bok om nya och gamla material och målningstekniker

Framsida Framsida Boken går igenom en rad målningstekniker såsom marmorering, ådringsmålning, stänkmålning och målning med schabloner. Du finner även ett bra avsnitt om pappspänning med enkla steg-för-steg instruktioner.

De mest vanligt förekommande färgtyperna med tillhörande recept och användningsområden gås igenom. Boken behandlar enbart målning inomhus och författaren har valt att dela in boken i tre olika delar. En för målning i en nyare lägenhet, en andra del för målning i en äldre lägenhet samt en tredje för målning i äldre hus.

Ett stort antal bilder och en hel del upprepningar i de olika avsnitten gör att boken sammantaget känns för tunn och mer utförliga beskrivningar hade ofta varit önskvärt. Den ger däremot stor inspiration och har säkerligen hjälpt många att på egen hand komma igång med sin målning.

Lena Nessle
1999
80 sidor

Frågor och svar om byggnadsvård

Framsida Baksida Författarna har i denna bok samlat de vanligaste frågorna relaterat till byggnadsvård. Boken listar frågor och svar i en följd utan att fastna i filosofiska utsvävningar. Genom sitt upplägg passar boken därför främst till de som vill ha något lättläst och är mer intresserade av raka svar snarare än alternativa svar och långa redogörelser om bakgrunden till dessa.

Söker du inspiration till varför du borde anamma byggnadsvård hittar du det bättre i någon annan bok. Däremot passar boken utmärkt för att snabbt ge dig lite mer praktisk insikt i ämnet.

Roger Lindbom
Vicki Wenander
2010
143 sidor

Så renoveras torp och gårdar

Recension kommer senare...

Ove Hidemark
Elisabet Stavenow-Hidemark
Göran Söderström
Axel Unnerbäck
2011, Nionde upplagan

Hantverket i gamla hus

Recension kommer senare...

Byggförlaget i samarbete med Svenska föreningen för byggnadsvård
1998, tredje upplagan

Namn Kommentar Skicka