Torvet Lilla Hammaren

Belägit på Allmänningen uti Bråbo Häradh och Kwillinge Sockn

Måla där hemma - En bok om nya och gamla material och målningstekniker

Framsida Framsida Boken går igenom en rad målningstekniker såsom marmorering, ådringsmålning, stänkmålning och målning med schabloner. Du finner även ett bra avsnitt om pappspänning med enkla steg-för-steg instruktioner.

De mest vanligt förekommande färgtyperna med tillhörande recept och användningsområden gås igenom. Boken behandlar enbart målning inomhus och författaren har valt att dela in boken i tre olika delar. En för målning i en nyare lägenhet, en andra del för målning i en äldre lägenhet samt en tredje för målning i äldre hus.

Ett stort antal bilder och en hel del upprepningar i de olika avsnitten gör att boken sammantaget känns för tunn och mer utförliga beskrivningar hade ofta varit önskvärt. Den ger däremot stor inspiration och har säkerligen hjälpt många att på egen hand komma igång med sin målning.

Lena Nessle
1999
80 sidor


Fler inlägg

Schabloner med traditioner...
Måla där hemma - En bok om nya och gamla material och målningstekniker...
Frågor och svar om byggnadsvård...
Vårda och renovera trähus...
Så renoveras torp och gårdar...
Vård av gamla trähus...
Dags att renovera - Var rädd om detaljerna...
Trähus - En handbok...
Byggnadsvård i praktiken 1 - Flyttning av gamla hus...
Byggnadsvård i praktiken 2 - Värmen i gamla hus...
Byggnadsvård i praktiken 3 - Utvändig renovering...
Byggnadsvård i praktiken 4 - Invändig renovering...
Skansens handbok i vården av gamla byggnader...
Skansens handbok i vården av gamla byggnader...
Ved - Allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ...
Köket förr i tiden...
Landskapshus - Svensk byggtradition...
Handbok för villa- och egnahemsbyggare...
Hjälp dig själv i bygge och bo...
Hantverket i gamla hus...
Vi rustade en bondeskepparegård...
Reservdelar till gamla hus - Handbok No 9...

Namn Kommentar Skicka